سمت: مجری طرح آزادگان جنوبی
نام و نام خانوادگی: اسماعیل باقری
ایمیل : ebagheri@pedec.net
تحصیلات :
اسماعیل باقری
سمت: مجری طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک و پایانه مربوطه(مکران) و طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون
نام و نام خانوادگی: علی جعفرزاده
ایمیل : ajafarzadeh@pedec.net
تحصیلات :
علی جعفرزاده
سمت: مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر
نام و نام خانوادگی: کیوان یاراحمدی
ایمیل : kyarahmadi@pedec.net
تحصیلات :
کیوان یاراحمدی
سمت:مجری طرح توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر
نام و نام خانوادگی: همایون کاظمینی
ایمیل : hkazemeini@pedec.net
تحصیلات :
همایون کاظمینی
سمت:مجری طرح توسعه میدان یاران
نام و نام خانوادگی: سیدحسین محسنی زنوزی
ایمیل : hmohseni@pedec.net
تحصیلات :
سیدحسین محسنی زنوزی
سمت:مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران
نام و نام خانوادگی: مجتبی مرادی عنایت
ایمیل :
تحصیلات :
مجتبی مرادی عنایت
سمت: مجری طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی
نام و نام خانوادگی: رحیم مینایی
ایمیل : rminaei@pedec.net
تحصیلات :
رحیم مینایی
سمت: مجری طرح توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی سهراب
نام و نام خانوادگی: نوذر صالحی
ایمیل : nsalehi@pedec.net
تحصیلات :
نوذر صالحی
سمت:سرپرست طرح توسعه و افزایش تولید میادین نفتی آبان پایدار غرب
نام و نام خانوادگی: سیروس آقاجری
ایمیل :
تحصیلات :
سیروس آقاجری
سمت: مجری طرح چشمه خوش دالپری، پایدار شرق
نام و نام خانوادگی: مهدی نجاریان
ایمیل : mnajjarian@pedec.net
تحصیلات :
مهدی نجاریان
سمت: مجری طرح توسعه میدان آزادگان شمالی
نام و نام خانوادگی: اسماعیل غلامپور آهنگر
ایمیل : egholampour@pedec.net
تحصیلات :
اسماعیل غلامپور آهنگر
سمت: مجری طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام
نام و نام خانوادگی: مرجان محمدی
ایمیل : mmohammadi@pedec.net
تحصیلات :
مرجان محمدی
سمت:سرپرست طرح توسعه میدان نفتی دارخوین
نام و نام خانوادگی: رضا مقدم
ایمیل : rmoghaddam@pedec.net
تحصیلات :
رضا مقدم
سمت: مجری طرح توسعه میدان نفتی بند کرخه
نام و نام خانوادگی: حجت نوروزی
ایمیل : hnowroozi@pedec.net
تحصیلات :
حجت نوروزی
سمت: مجری پروژه مطالعات مفهومی و پایه تأمین آب جهت تزریق در مخازن نفتی حوزه کارون
نام و نام خانوادگی: سعید مصطفوی
ایمیل : smostafavi@pedec.net
تحصیلات :
سعید مصطفوی
سمت:مجری طرحهای ملی میترینگ و دیسپچینگ
نام و نام خانوادگی: سید محمد میثم ابوترابی فرد
ایمیل : maboutorabi@pedec.net
تحصیلات :
سید محمد میثم ابوترابی فرد

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0