سمت:مدیر مهندسی نفت
نام و نام خانوادگی: شاپور اعتصامی نیا
ایمیل : setesaminia@pedec.net
تحصیلات :
شاپور اعتصامی نیا
سمت:مدير مالی
نام و نام خانوادگی: محمدحسن محمدی
ایمیل : mhmohammadi@pedec.net
تحصیلات :
محمدحسن محمدی
سمت:مدیر امور حقوقی و قراردادها
نام و نام خانوادگی: جواد امامی
ایمیل : jemami@pedec.net
تحصیلات :
جواد امامی
سمت:مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح ها
نام و نام خانوادگی: علی رفیعی فر
ایمیل : arafieefar@pedec.net
تحصیلات :
علی رفیعی فر
سمت: سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید
نام و نام خانوادگی: عباس گودرزی ارجمند
ایمیل : agoodarzi@pedec.net
تحصیلات :
عباس گودرزی ارجمند
سمت: مدیر منابع انسانی
نام و نام خانوادگی: علیرضا قاسمی نژاد
ایمیل :
تحصیلات :
علیرضا قاسمی نژاد
سمت:مدیر تدارکات و خدمات کالا
نام و نام خانوادگی: حسین رضایی
ایمیل : hrezaei@pedec.net
تحصیلات :
حسین رضایی
سمت:مدير مهندسی و ساختمان
نام و نام خانوادگی: سام منصور مؤید
ایمیل : smansour@pedec.net
تحصیلات :
سام منصور مؤید
سمت: رئیس بازرسی و حفاظت فنی
نام و نام خانوادگی: علی کلاکی
ایمیل : akalaki@pedec.net
تحصیلات :
علی کلاکی
سمت:رئيس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل
نام و نام خانوادگی: احمد میرعبدالهی شمسی
ایمیل :
تحصیلات :
احمد میرعبدالهی شمسی
سمت: رئیس روابط عمومی
نام و نام خانوادگی: سید علی سید بهشتی
ایمیل : abeheshti@pedec.net
تحصیلات :
سید علی سید بهشتی
سمت: رئیس سیستمهای اطلاعات مدیریت و خدمات رایانه ای
نام و نام خانوادگی: پوریا پرویزی
ایمیل : pparvizi@pedec.net
تحصیلات :
پوریا پرویزی
سمت:رئيس حراست
نام و نام خانوادگی: محمد محرابی
ایمیل : mmehrabi@pedec.net
تحصیلات :
محمد محرابی
سمت:رئيس امور پژوهش و توسعه فرمانده بسیج شهدای مرصاد
نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیمی
ایمیل : moebrahimi@pedec.net
تحصیلات :
محمد ابراهیمی
سمت: رئیس مهندسی سیستم ها و بهره وری
نام و نام خانوادگی: مجید طاهرخانی
ایمیل : mataherkhani@pedec.net
تحصیلات :
مجید طاهرخانی

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0