زمینه فعالیت شرکت مهندسی و توسعه نفت چیست ؟

شرکت مهندسی و توسعه نفت در سال ۱۳۷۳ بمنظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژه‌های عظیم نفت و گاز در شرکت ملی نفت تاسیس گردید. حدود ۵۰۰ نفر از پرسنل فنی و مدیریتی کارآمد در این شرکت مشغول به کار هستند.

شرکت متن در راستای اجرای پروژه های متعدد خشکی و دریائی با شرکتهای پیمانکاری / مهندسی گوناگون در داخل و خارج از کشور همکاری داشته و زمینه لازم جهت انتقال فناوری و تکنولوژی مربوط به صنایع نفت و گاز وابسته به پروژه های فوق را به داخل کشور فراهم نموده است.

رسالت حقوقی و اهداف پروژه‌ای شرکت مهندسی و توسعه نفت چیست ؟

این شرکت در راستای اجرای پروژه های توسعه ای که براساس ارزش های عالیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده موظف به تضمین موارد زیر می‌باشد :

  • اجرای ایمن و بدون خطر پروژه ها
  • نیل به نیازهای فراگیر ملی
  • اجرای بموقع پروژه ها
  • اجرای پروژه ها در قالب بودجه مصوب
  • حفظ کیفیت و تعادل اکولوژیکی در روند اجرای طرحها با اتخاذ روش های مناسب
  • اجرای اندیشمندانه و آینده نگر پروژهها بمنظور بهره‌برداری نسل حاضر و نسلهای آتی از منابع زیرزمینی
  • اتخاذ روشی مناسب جهت حصول نیازهای نظام‌بخش و منطقی پروژه ها و شفاف‌سازی وضعیت آنها.
  • اتخاذ راهکاری مناسب بمنظور اجرای پروژه ها در چارچوب روش ها و استانداردهای ملی و بین المللی
چگونه میتوان با شرکت مهندسی و توسعه نفت ارتباط برقرار کرد؟

آدرس: تهران – خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری پلاک ۶۱

تلفن های تماس شرکت: ۶۰-۸۸۸۹۸۶۵۰

کدپستی: ۱۵۹۸۸۴۶۵۱۱

ایمیل دفتر روابط عمومی:info@pedec.net


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0