دسته بندي اخبار 
شاخص نرخ تكرار كل آسیب های قابل ثبت (TRIR)
کد خبر : ۱۲۳۶۹۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ 
۰۹:۰۱
شاخص نرخ شدت حوادث اتلاف وقت(LWDC Severity)
کد خبر : ۱۲۳۶۹۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ 
۰۸:۵۹
شاخص نرخ شدت حوادث اتلاف وقت و منجر به فوت (LTIS)
کد خبر : ۱۲۳۶۹۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ 
۰۸:۵۷
شاخص نرخ تكرار حوادث منجر به اتلاف وقت و منجر به فوت (LTIR)
کد خبر : ۱۲۳۶۸۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ 
۰۸:۵۵
شاخص نرخ آتش سوزی های صنعتی (IFC)
کد خبر : ۱۲۳۶۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ 
۰۸:۴۸
شاخص نرخ حوادث منجر به فوت (FAR)
کد خبر : ۱۲۳۶۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ 
۰۸:۴۵

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0