مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۲:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۲۳۶۹۲
شاخص نرخ تكرار كل آسیب های قابل ثبت (TRIR)

16.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0