مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۱:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ 
نفرات منتخب مسابقات جمله نویسی و داستان نویسی دهه فجر

<p><a href="http://pedec.ir/file_upload/11-40.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-37105" src="http://pedec.ir/file_upload/11-40.jpg" style="height:842px; width:595px" /></a> &nbsp; <a href="http://pedec.ir/file_upload/111-3.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-medium wp-image-37106" src="http://pedec.ir/file_upload/111-3.jpg" style="height:842px; width:595px" /></a> &nbsp; <a href="http://pedec.ir/file_upload/1111.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-medium wp-image-37107" src="http://pedec.ir/file_upload/1111.jpg" style="height:842px; width:595px" /></a></p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0