مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۱:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 
تمرین تخلیه ساختمان و اطفا حریق ساختمان مركزی شركت مهندسی و توسعه نفت
تمرین تخلیه ساختمان و اطفا حریق ساختمان مرکزی شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0