مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۶:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ 
گزارش تصویری -عكس
گزارش تصویری مانور اطفا حریق و تخلیه ساختمان مركزی شركت مهندسی و توسعه نفت
مانور اطفا حریق و تخلیه ساختمان مركزی شركت مهندسی و توسعه نفت

 

gb ma 02.jpg

gb ma 03.jpg

gb ma 04.jpg

gb ma 05.jpg

gb ma 06.jpg

gb ma 07.jpg

gb ma 08.jpg

gb ma 09.jpg

gb ma 10.jpg

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0