مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۱:۰۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ 
گزارش تصويري-فيلم كوتاه
بهره برداری از واحد ۱۶۰ هزاربشكه ای تفكیك گر نفت و گاز شمالی(NGOSP) آزادگان جنوبی
گزارش تصويري-فيلم كوتاه

 

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0