مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۹:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ 
گزارش تصویری -عكس
مراسم تودیع و معارفه مدیر مهندسی نفت شركت مهندسی و توسعه نفت
گزارش تصویری -عكس

 

01-60.jpg

02-48.jpg

04-40.jpg

06-38.jpg

08-35.jpg

09-31.jpg

03-43.jpg

un22.jpg

un33.jpg

un44.jpg

un55.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0