مهار تورم،رشد تولید
 • ساعت : ۰۱:۵۹
 • تاريخ :
   ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ 
طرح تأمین آب حوزه نفتی غرب كارون
<ul> <li><strong>اهداف اجرايي:</strong></li> </ul> انجام مطالعات مفهومي و طراحي پايه نحوه تأمين، برداشت، تصفيه، انتقال و ذخيره سازي آب موردنياز براي تزريق در ميادين نفتي شرق و غرب كارون شامل آزادگان (شمالي و جنوبي)، ياران (شمالي و جنوبي)، يادآوران، آب تيمور و منصوري به ميزان 5m3/s  از آب دريا به منظور افزايش ضريب بازيافت نفت خام از ميادين مذكور مي باشد. <ul> <li><strong>نوع قرارداد:</str

 

 • موقعيت جغرافيايی: میادین نفتی شرق و غرب کارون شامل : آزادگان، یاران، یادآوران و آب تیمور در غرب و میدان منصوری در شرق کارون

 • اهداف اوليه : طرح تأمین، برداشت، تصفيه ابتدايي، انتقال و ذخيره‌سازي آب مورد نیاز براي تزریق در میادین نفتی شرق و غرب کارون شامل آزادگان، یاران، یادآوران و آب تیمور در غرب و میدان منصوری در شرق کارون به‌منظور تزریق برای افزایش ضریب بازیافت این میادین به میزان حداکثر 5 مترمکعب بر ثانیه می‌باشد

 • اهداف محقق شده تاكنون: برگزاری مناقصه انتخاب مشاور جهت تكميل مدارك پايه اكسيژن‌زدايي و پست برق براي تهيه شرح كار پيمانكار اجرايی

 • نوع قرارداد: منابع داخلی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  6.1.8.0
  V6.1.8.0