مهار تورم،رشد تولید
 • ساعت : ۰۱:۵۸
 • تاريخ :
   ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ 
طرح احداث مخازن استراتژیك نفت خام
<ul> <li><strong>اهداف اجراي طرح:</strong></li> </ul> - احداث پست برق هوايي انتقال برق گوره 40 كيلومتر - احداث 15 مخزن استراتژيك ذخيره نفت خام مجموعاً به ظرفيت 8 ميليون بشكه شامل: - اهواز (5مخزن 2 ميليون بشكه) - اميديه ( 2 مخزن 1 ميليون بشكه) - گوره (6 مخزن 4 ميليون بشكه) سيري (1 مخزن 0/5 ميليون بشكه) بهرگان (1 مخزن 0/5 ميليون بشكه)   <ul> <li><strong>نوع قراردا

 

 • موقعيت جغرافيايی: بوشهر و اهواز

 • اهداف اوليه: احداث 17 مخزن استراتژيك نفت‌خام مجموعاً به ظرفيت 10 ميليون بشكه  

 • اهداف محقق شده تاكنون:  تكميل مخازن اهواز/ سيری و بهرگان

 • مدت زمان اجرای طرح:                     -تاريخ شروع: اسفند79                       -تاريخ پايان: درحال انتخاب پيمانكار اجرايي

 • نوع قرارداد: EPC  

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

  6.1.8.0
  V6.1.8.0