سرپرست مدیریت امور مالی منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت سرپرست مدیریت امور مالی منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ 
سرپرست خط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب كارون منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت سرپرست خط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب كارون منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 
سرپرست طرح توسعه میدان نفتی آبان و پایدار غرب این منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت سرپرست طرح توسعه میدان نفتی آبان و پایدار غرب این منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 
مدیر منابع انسانی این شركت منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛ مدیر منابع انسانی این شركت منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ 
مدیر مهندسی نفت این شركت منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛ مدیر مهندسی نفت این شركت منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ 
مدیر امور حقوقی و قراردادهای این شركت منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛ مدیر امور حقوقی و قراردادهای این شركت منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
سرپرست پژوهش و توسعه شركت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛ سرپرست پژوهش و توسعه شركت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ 
اعضای كمیته مسئولیت اجتماعی شركت مهندسی و توسعه نفت منصوب شدند
طی احكامی جداگانه از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛ اعضای كمیته مسئولیت اجتماعی شركت مهندسی و توسعه نفت منصوب شدند 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ 
سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران و بند كرخه منصوب شدند
طی احكامی جداگانه از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛ سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران و بند كرخه منصوب شدند 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ 
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل و رئيس هيئت مديره اين شرکت، در احکامي جداگانه “مجتبي مرادي عنايت را بعنوان سرپرست طرح توسعه ميد ...
سرپرست طرح توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر، میدان یاران و سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان منصوب شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ 
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/ahkam-sepeherjufair-mohadesisakhteman-yaran.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعام ...
مجری طرح توسعه میدان سهراب منصوب شد
با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ مجری طرح توسعه میدان سهراب منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ 

به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي

مشاور و دستیار مدیرعامل منصوب شد
با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ مشاور و دستیار مدیرعامل منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ 
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/ba-hokmi-az-moderamel-moshaver-va-dastyar-mansoob-shod.mp3"][/audio]

به گزارش

دبیر كمیسیون مناقصه منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛ دبیر كمیسیون مناقصه منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ 
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل و رئيس هيئت مديره اين شرکت،طي حکمي خانم نوشين بايماني را بعنوان “دبير كميسيون مناقصه” منصوب کرد.
مجری طرح توسعه میادین نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق منصوب شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ 
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/hokm.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل و رئيس هيئت مديره اين شرکت، طي حکمي < ...
سرپرست مدیریت خدمات اداری و پشتیبانی طرح ها منصوب گردید
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛ سرپرست مدیریت خدمات اداری و پشتیبانی طرح ها منصوب گردید 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ 
سرپرست مدیریت منابع انسانی منصوب شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ 
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/Hokm-Mohsen-Zade-nahaee.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل اين شرکت، طي حکمي  ...
مدیر برنامه ریزی و كنترل طرح‌ها منصوب و تمشیت طرح توسعه میدان نفتی دارخوین واگذار شد
با صدور احکامی جداگانه از سوی مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ مدیر برنامه ریزی و كنترل طرح‌ها منصوب و تمشیت طرح توسعه میدان نفتی دارخوین واگذار شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ 
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/ejrae-sodore-hokm-az-darafeh-moderamel.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل اين ...
سرپرست مدیریت تداركات و خدمات كالا منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛ سرپرست مدیریت تداركات و خدمات كالا منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ 
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/tadarokat.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مدير عامل اين شرکت، طي حکمي حسين رضايي ...
مشاور مدیرعامل در امور سرمایه گذاری و كسب و كار منصوب شد
با حكمی از سوی مدير عامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛ مشاور مدیرعامل در امور سرمایه گذاری و كسب و كار منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ 
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/entesab-moshaver.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مدير عامل اين شركت،طي حكمي
مجری طرح توسعه میدان نفتی چنگوله منصوب شد
با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ مجری طرح توسعه میدان نفتی چنگوله منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/changoole.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل اين شركت، طي حکمي سيد رض ...
رئیس روابط عمومی منصوب شد
با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ رئیس روابط عمومی منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/rees-ravabet-omomi.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل اين شرکت، طي حکمي 
مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛ مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/moshaver.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل اين شرکت، طي حکمي  عباس گ ...
با حكمی از سوی مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت مجری طرح آزادگان جنوبی منصوب شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ 
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/bagheri.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت طي حکمي  ا ...
مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد
از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران؛ مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ، در حکم محسن خجسته‌مهر خطاب به ابوذر شریفی آمده است:
مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسك و پایانه مربوطه (مكران) منصوب شد
با حكمي از سوي مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت؛ مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسك و پایانه مربوطه (مكران) منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ 
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، علي جعفرزاده به عنوان “مجري طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسك و پايانه مربوطه (مكران)” شرکت مهندس ...
مجری طرح توسعه و بهره برداری میدان سهراب منصوب شد
با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ مجری طرح توسعه و بهره برداری میدان سهراب منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ 

به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، خانم مرجان محمدي به عنوان “مجري طرح توسعه و بهره برداري ميدان سهراب” شرکت مهندسي و توسعه نفت منصو ...

سرپرست مهندسی سیستمها و بهره وری منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت سرپرست مهندسی سیستمها و بهره وری منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ 
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، مجيد طاهرخاني به عنوان “سرپرست مهندسي سيستمها و بهره وري” شرکت متن منصوب شد. در متن اين حکم آمده ...
سرپرست طرح ملی میترینگ و دیسپچینگ منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت سرپرست طرح ملی میترینگ و دیسپچینگ منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، سيدمحمدميثم ابوترابي‌فرد به عنوان “سرپرست طرح ملي ميترينگ و ديسپچينگ” شرکت متن منصوب شد. در متن ا ...
سرپرست برنامه ریزی و كنترل طرح‌ها منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت سرپرست برنامه ریزی و كنترل طرح‌ها منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ 
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، مجيد نجاريان به عنوان “سرپرست برنامه ريزي و كنترل طرح‌ها” شرکت متن منصوب شد. در متن اين حکم آمده ...
سرپرست مهندسی و ساختمان منصوب شد
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت سرپرست مهندسی و ساختمان منصوب شد 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ 
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، همايون كاظميني به عنوان “سرپرست مهندسي و ساختمان” شرکت متن منصوب شد. در متن اين حكم آمده است: ...
صفحه1از512345.بعدي.برو

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0