مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۲:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ 
طی احكامی جداگانه از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛
سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران و بند كرخه منصوب شدند
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل و رئيس هيئت مديره اين شرکت، در احکامي جداگانه <strong>“مجتبي مرادي عنايت</strong><strong>“</strong> را بعنوان سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي يادآوران و <strong>“حجت نوروزي”</strong> را بعنوان سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي بند كرخه منصوب کرد.     <a href="http://pedec.ir/file_upload/01-50.jpg"><img class="aligncenter w

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت، در احکامی جداگانه “مجتبی مرادی عنایت را بعنوان سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران و “حجت نوروزی” را بعنوان سرپرست طرح توسعه میدان نفتی بند کرخه منصوب کرد.

 

       

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0