مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۳:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ 
با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت؛
مجری طرح توسعه میدان سهراب منصوب شد
<p class="p2" dir="rtl"><span class="s2">به</span> <span class="s2">گزارش</span> <span class="s2">روابط</span> <span class="s2">عمومي</span> <span class="s2">شرکت</span> <span class="s2">مهندسي</span> <span class="s2">و</span> <span class="s2">توسعه</span> <span class="s2">نفت</span> <span class="s2">ابوذر</span> <span class="s2">شريفي</span> <span class="s2">مديرعامل</span> <span class="s2">و</s

به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل و رئيس هيئت مديره اين شرکت، طي حکمي نوذر صالحي را بعنوان  مجري طرح توسعه ميدان سهراب منصوب کرد.

در متن اين حکم آمده است:

جناب آقاي نوذر صالحي، با عنايت به شايستگي و تجربيات جنابعالي، به موجب اين حكم بعنوان "مجري طرح توسعه ميدان سهراب" منصوب مي شويد.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و بهره گيري از نيروهاي توانمند و متعهد در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

ضمنا از تلاشهاي سركار خانم مرجان محمدي كه در كنار ساير مسئوليتها، انجام فعاليتهاي طرح مذكور را نيز بر عهده داشتند، تشكر و قدرداني مي گردد.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0