مهار تورم،رشد تولید
 • ساعت : ۱۳:۲۶
 • تاريخ :
   ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛
مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید منصوب شد
[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/moshaver.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل اين شرکت، طي حکمي  <strong>عباس گودرزي ارجمند</strong> را بعنوان <strong>“مشاور مديرعامل و سرپرست مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد”</strong> منصوب کرد. در متن اين حکم آمده است: با عنايت به شايستگي و تجربيات ارزشمند جنابعالي به موجب

[audio mp3="http://pedec.ir/file_upload/moshaver.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio] به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت ابوذر شريفي مديرعامل اين شرکت، طي حکمي  عباس گودرزي ارجمند را بعنوان “مشاور مديرعامل و سرپرست مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد” منصوب کرد. در متن اين حکم آمده است: با عنايت به شايستگي و تجربيات ارزشمند جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان مشاور مديرعامل و سرپرست مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد” منصوب مي‌گرديد. محورهاي اصلي فعاليت جنابعالي به شرح ذيل مي‌باشد:

 • نظارت مستمر بر فرآيند توليد، پايش چاهها و نگهداري تاسيسات و تجهيزات
 • برنامه‌ريزي مدون جهت نگهداشت توليد
 • ارائه پيشنهاد جهت افزايش توليد نفت در ميادين در حال بهره‌برداري
 • پيگيري و نظارت بر اجراي توليد صيانتي در ميادين
 • حمايت از فعاليت‌هاي دانش بنيان و استفاده از آن در فعاليت‌هاي فوق
 • هماهنگي جهت اجراي به موقع تعميرات بمنظور جلوگيري از قطع توليد و انتقال نفت
 • هماهنگي با مديريت‌هاي مربوط به توليد در شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي بهره‌بردار
 • هماهنگي با طرح‌ها و ساير ادارات در شركت مهندسي و توسعه نفت

اميد است با استعانت از خداوند منان و بهره‌مندي از تجربيات موجود و با توجه به اهميت نقش توليد، در انجام ماموريت‌هاي محوله موفق باشيد.ضمنا از تلاشهاي آقاي سينا سپهري كه در كنار ساير فعاليت‌ها، مسئوليت مديريت توليد را نيز برعهده داشتند، تشكر و قدرداني مي‌گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  6.1.9.0
  V6.1.9.0