مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۱:۰۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ 
با حكمي از سوي مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت؛
مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسك و پایانه مربوطه (مكران) منصوب شد
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، علي جعفرزاده به عنوان “مجري طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسك و پايانه مربوطه (مكران)” شرکت مهندسي و توسعه نفت منصوب شد. در متن اين حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمدي جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان “مجري طرح خط لوله ا

به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، علي جعفرزاده به عنوان “مجري طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسك و پايانه مربوطه (مكران)” شرکت مهندسي و توسعه نفت منصوب شد.

در متن اين حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمدي جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان “مجري طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسك و پايانه مربوطه(مكران)” تعيين مي شويد.

با توجه به اهميت راهبردي اين طرح انتظار مي رود اقدامات اجرايي جدي، مؤثر و مستمر در جهت تكميل طرح صورت پذيرد.

اميد است با اتكال به الطاف خداوند و با بهره گيري از نيروهاي توانمند، متخصص و ظرفيت هاي بومي در انجام وظايف محوله موفق و پيروز باشيد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0