مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۶:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ 
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت
سرپرست مهندسی سیستمها و بهره وری منصوب شد
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، مجيد طاهرخاني به عنوان “سرپرست مهندسي سيستمها و بهره وري” شرکت متن منصوب شد. در متن اين حکم آمده است: نظر به تعهد، دانش و تجارب جنابعالي به موجب اين حکم به عنوان سرپرست مهندسي سيستم ها و بهره وري شرکت مهندسي و توسعه نفت منصوب مي گرديد. باتوجه به اهميت ساختار سازماني و تأثيرگذاري مستقيم آن بر ف

به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، مجيد طاهرخاني به عنوان “سرپرست مهندسي سيستمها و بهره وري” شرکت متن منصوب شد.

در متن اين حکم آمده است:

نظر به تعهد، دانش و تجارب جنابعالي به موجب اين حکم به عنوان سرپرست مهندسي سيستم ها و بهره وري شرکت مهندسي و توسعه نفت منصوب مي گرديد.

باتوجه به اهميت ساختار سازماني و تأثيرگذاري مستقيم آن بر فرآيندها و اهداف خرد و کلان شرکت از جنابعالي انتظار مي رود با اتخاذ تدابير لازم و استفاده از روشهاي علمي، جهت طراحي سازمان منطبق بر نيازها و اهداف شرکت و همچنين طراحي و پياده سازي سيستم هاي مديريت کيفيت با هماهنگي مديران و مجريان محترم طرح ها در جهت افزايش بهره وري سازمان اهتمام ويژه معمول نماييد.

اميد است با استعانت از خداوند منان در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.

فرصت را مغتنم شمرده و از زحمات جناب آقاي عظيم اکبري پارسا در مدت تصدي سمت تشکر و قدرداني مي گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0