مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۴:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ 
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت
سرپرست برنامه ریزی و كنترل طرح‌ها منصوب شد
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، مجيد نجاريان به عنوان “سرپرست برنامه ريزي و كنترل طرح‌ها” شرکت متن منصوب شد. در متن اين حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندي جنابعالي و با استعانت از خداوند داناي توانا به موجب اين حكم به عنوان "سرپرست برنامه ريزي و كنترل طرح‌ها" منصوب مي شويد. اهم مسئوليت هاي جنابعالي بدين شرح مي

به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، مجيد نجاريان به عنوان “سرپرست برنامه ريزي و كنترل طرح‌ها” شرکت متن منصوب شد.

در متن اين حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندي جنابعالي و با استعانت از خداوند داناي توانا به موجب اين حكم به عنوان "سرپرست برنامه ريزي و كنترل طرح‌ها" منصوب مي شويد.

اهم مسئوليت هاي جنابعالي بدين شرح مي باشد:

-پيگيري، كنترل و نظارت بر انجام به موقع پروژه‌ها و تجزيه و تحليل افزايش هزينه هاي احتمالي ناشي از عدم اجراي به موقع برنامه هاي مصوب

-بررسي تاخيرات قراردادها و طرح ها

-ارائه گزارش مستمر از طرح‌ها و پروژه‌ها

-همكاري مستمر با مديران و روساي ستادي و جمع‌‌آوري و تنظيم اطلاعات، آمار و گزارش‌ها

-انجام بازديدهاي دوره اي از طرح ها و پروژه‌ها و تهيه گزارش هاي تحليلي در راستاي انجام به موقع تعهدات شركت به خصوص در طرح ‌هاي داراي اولويت و ميادين مشترك

-كنترل و پيگري اجراي برنامه هاي مصوب طرح ها و اهداف اولويت دار وزارت نفت

-همكاري تنگاتنگ و مستمر با مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران

اميد است با استعانت از خداوند متعال و بهره گيري از نيروهاي توانمند ومتخصص در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

همچنين ضمن موافقت با استعفاي آقاي سيد محمد ميثم ابوترابي از زحمات ايشان در دوره تصدي مسئوليت قدرداني مي گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0