مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۰۹:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ 
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت
مشاور مدیرعامل منصوب شد
به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، مهدي نجاريان به عنوان “مشاور مديرعامل” شرکت متن منصوب شد. در متن اين حكم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندي جنابعالي به عنوان"مشاور مديرعامل" منصوب مي‌شويد. انتظار مي‌رود نسبت به موضوعات ارجاعي، اقدام و پيگيري ويژه صورت پذيرد. اميد است با اتكال به الطاف ايزد متعال در انجام ماموري

به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت با حکمي از سوي دکتر تورج دهقاني مديرعامل اين شرکت، مهدي نجاريان به عنوان “مشاور مديرعامل” شرکت متن منصوب شد.

در متن اين حكم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندي جنابعالي به عنوان"مشاور مديرعامل" منصوب مي‌شويد. انتظار مي‌رود نسبت به موضوعات ارجاعي، اقدام و پيگيري ويژه صورت پذيرد.

اميد است با اتكال به الطاف ايزد متعال در انجام ماموريت محوله موفق و مويد باشيد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0