مهار تورم،رشد تولید
عنوان گروه خبري / خبر .
  • ساعت : ۰۹:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 873
next    /  2 prev
با احكامي جداگانه از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت
انتصاب سرپرست طرح های خط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب كارون و سرپرست طرح توسعه میدان نفتی آبان و پایدار غرب
از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ، سرپرست طرح های خط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون و سرپرست طرح توسعه میدان نفتی آبان و پایدار غرب منصوب گردیدند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ، مهندس شریفی مدیرعامل این شرکت طی احکامی جداگانه آقای علی جعفرزاده را بعنوان سرپرست خط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون و آقای سیروس آقاجری را بعنوان سرپرست طرح توسعه میدان نفتی آبان و پایدار غرب منصوب نمود. بنابر این خبر ، پیش از این آقای سیروس آقاجری بعنوان مجری طرح خط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون و آقای سینا سپهری بعنوان مجری طرح توسعه میدان نفتی آبان و پایدار غرب بودند که ایشان به افتخار بازنشستگی نائل گردید.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0